پکیج رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ

رادیو گرافی از مهره های توراسیک در پوزیشنهای روبرو ونیمرخ انجام میشود.هم درحالت خوابیده وهم در حالت ایستاده بخصوص در مواقعی که بیمار محدودیت حرکتی دارد امکانپذیر است.

شما با دریافت این پکیج می توانید پکیج مورد نظر خود را با بهترین امکانات دریافت کنید. همچنین از خدمات مشاوره ای قبل، حین و بعد از درمان، تعیین نوبت و پیگیری روند درمان به صورت رایگان استفاده نمایید.

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[product.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}

{{text}}