پکیج رادیوگرافی ساده شکم ایستاده

رادیوگرافی شکمی طبیعی -تصاویر ایجاد شده توسط اشعه ایکس نشان می دهند که معده، روده کوچک و بزرگ، کبد، طحال، کلیه ها و مثانه دارای اندازه، شکل و موقعیت طبیعی می باشند. -هیچ غده ای، مقادیری غیر طبیعی از مایعات (آسیت)، و یا هیچ شیء خارجی مشاهده نمی شود. مقادیر طبیعی از هوا و مایعات در روده ها دیده می شود. میزان نرمالی از مدفوع در روده بزرگ دیده می­شود.

شما با دریافت این پکیج می توانید پکیج مورد نظر خود را با بهترین امکانات دریافت کنید. همچنین از خدمات مشاوره ای قبل، حین و بعد از درمان، تعیین نوبت و پیگیری روند درمان به صورت رایگان استفاده نمایید.

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[product.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}

{{text}}