پکیج رادیوگرافی استخوان های کف دست دو جهت

روش متداول برای عکس برداری از اندام آسیب دیده گرفتن دو عکس است. یک بار اشعه ایکس از روبرو به اندام تابانده شده و تصویر آن بر روی فیلم ثبت میشود و بار دیگر اشعه از روبرو به کف دست که کمی به مایل چرخیده تابانده میشود. تصویر یا فیلم اول را فیلم رخ یا خلفی- قدامیpostero-anterior مینامند و به تصویر دوم، تصویر یا فیلم مایل یا OBL میگویند. فیلم باید طوری گرفته شود که تمام طول استخوان مشکوک به شکستگی در آن دیده شود.

شما با دریافت این پکیج می توانید پکیج مورد نظر خود را با بهترین امکانات دریافت کنید. همچنین از خدمات مشاوره ای قبل، حین و بعد از درمان، تعیین نوبت و پیگیری روند درمان به صورت رایگان استفاده نمایید.

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[product.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}

{{text}}