سونوگرافی کالرداپلر کلیه پیوندی

پزشک شما ممکن است سونوگرافی کلیه را به عنوان یک آزمایش سرپایی درخواست کند، یا اگر در بیمارستان بستری هستید، ممکن است بخشی از آزمایشات تشخیصی بستری شما باشد. هر بیمارستان و کلینیکى داراى پروتوکل هاى مخصوص خود هستند که از شما مى خواهند طبق آن براى انجام آزمایش آماده شوید، ولى استانداردهایى وجود دارد که در تمامى آن ها یکسان است. تکنسین از شما خواهد خواست به حالت دمر و روى شکم دراز بکشید تا براى انجام سونوگرافى به کلیه دسترسى داشته باشد. همان طور که پیش تر اشاره شد، تکنسین ژلى را روى پوست شما مى مالد تا هدایت امواج صوتى راحت تر شود و تصاویر مورد نظر به دست آیند. تکنسین از یک ترانسفورماتور بر روى پوست بدن شما استفاده مى کند، و آن را در ناحیه مورد نظر قرار مى دهد. ترانسفورماتور هیچ دردى ندارد، فقط ممکن است در محلى که تکنسین آن را قرار مى دهد شما کمى احساس فشار کنید، چرا که تکنسین گاها مجبور است براى پیدا کردن زاویه مناسب و گرفتن بهترین عکس این دستگاه را روى بدن شما کمى فشار دهد. ممکن است از شما خواسته شود چند دقیقه موقعیت خود را حفظ کنید، یا از شما خواسته شود که موقعیت خود را برای یک تصویر واضح تر تنظیم کنید. اگر تکنسین در حال بررسى جریان خون کلیه ها باشد، ممکن است صداى ' فش فش' مانندى را بشنوید. وجود این صدا کاملا طبیعى است. اگر لازم باشد که کلیه هاى شما اسکن شوند، شاید نیاز باشد که با مثانه پر سونوگرافى را انجام دهید. سپس مثانه را خالى کنید و با مثانه خالى دوباره سونوگرافى انجام دهید. هنگامى که سونوگرافى تمام شد، تکنسین ژل را از روى بدن شما پاک خواهد کرد. سپس شما مى توانید لباس خود را بپوشید و اتاق را ترک کنید. پزشک جواب سونوگرافی کلیه را به شما اعلام خواهد کرد و شاید لازم باشد پس از انجام سونوگرافى اقداماتى را انجام دهید.

شما با دریافت این پکیج می توانید پکیج مورد نظر خود را با بهترین امکانات دریافت کنید. همچنین از خدمات مشاوره ای قبل، حین و بعد از درمان، تعیین نوبت و پیگیری روند درمان به صورت رایگان استفاده نمایید.

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[product.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}

{{text}}